Tom tallinje

Den tomme tallinja er brukt mye av nederlandske matematikkdidaktikere, kalt Realistisk Matematikkundervisning (RME). I motsetning til den tradisjonelle tallinja man jobber med i skolen, har den tomme tallinja i utgangspunktet ingen markeringer; eleven setter selv på de tallene som viser seg å være nødvendige.

Den tomme tallinja kan støtte ulike tankemåter, for eksempel ved addisjon og subtraksjon av tall. Ved hjelp av klassesamtale kan man få elevene til å utveksle løsningsmetoder, og dermed kan elevene utvikle metodene sine. Som forarbeid til arbeid med tom tallinje kan det være fint å ha jobbet med perlesnor.

Den tomme tallinja kan også ses på som en forberedelse til arbeid med det tomme rutenettet.

I arbeidet med den tomme tallinja er det forsåvidt ikke så viktig om avstandene mellom tallene er "riktig", bare rekkefølgen er riktig. Dette er i motsetning til den tradisjonelle tallinja, hvor vi gjerne insisterer på at avstandene skal være korrekte, som på en linjal. Slik sett kan arbeid med den tomme tallinja kanskje kalles en topologisk måte å arbeide med tallmengden på, i motsetning til den mer topografiske, tradisjonelle måten.

Se mer om dette i epsilon s. 100-104.

Videoer

Skole i praksis: Den tomme tallinja

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License