Topografisk kart

De fleste kart vi kjøper i butikken, er topografiske kart. Dette betyr at man har forsøkt å få avstandsforholdene mellom elementer på kartet til å bli noenlunde riktig. Det samme gjelder retninger.

Mange barn som begynner å tegne kart, tegner isteden topologiske kart, hvor poenget isteden er å få noen rekkefølger riktig og markere noen sentrale elementer, uten å være nøye med avstandsforhold.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License