Topologi

topologi - fra gresk topos, "sted," and logos, "lære".

Topologi er en gren av matematikken hvor man studerer de egenskapene ved objekter som ikke endres under kontinuerlige deformasjoner, og det kalles derfor "gummimatematikk".

Spøkefullt sier man at en topolog ikke ser forskjell på en kaffekopp og en smultring. Topologisk sett er nemlig en kaffekopp (med hank) og en smultring helt like - begge har akkurat ett hull, og er for øvrig sammenhengende.

Tilknyttet til dette er topologisk kart. Det kan også argumenteres for at tom tallinje er beslektet med topologisk kart, mens en tradisjonell tallinje er mer beslektet med topografisk kart.

Engelsk wikipedia: Topology

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License