Topologisk kart

Et topologisk kart er et kart hvor det er elementenes plassering i forhold til hverandre (for eksempel rekkefølge) som er det vesentlige, ikke deres nøyaktige avstandsforhold, som er sentralt i topografiske kart.

Eksempler på topologiske kart er t-banekart, hvor det sentrale er rekkefølgen til stasjonene, ikke nøyaktig retning i forhold til hverandre. For eksempel ligger definitivt ikke alle t-banestasjonene far Hasle til Grorud på en rett linje - men rekkefølgen er som på kartet.

flickr:5746069937

Undervisningsopplegg

Se for eksempel Tall og tanke (2010) side 301 "Besøk av bamse", som er basert på et nederlandsk undervisningsopplegg om en bjørn som kommer på besøk på skolen, og trenger hjelp for å finne fram til klasserommet.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License