Trapes

trapes – fra gresk trapezoeidEs ”trapesformet”, fra trapeza ”bord”.

Et trapes er en firkant hvor (minst) to av sidene er parallelle.
Eksempel:

De to andre sidene er ikke nødvendigvis parallelle. Sidene behøver ikke å være like lange. Høyden i et trapes er avstanden mellom de to parallelle sidene. Arealet av et trapes beregnes som produktet av høyden og middelverdien av de parallelle sidene:

Arealet er
(A) = a+b . h
2 (legg sammen de to parallelle sidene, del på 2 og gang med høyden.)

Omkretsen er:
O = AB + BC + CD + DA

flickr:5739341786

Alle parallellogrammer er nødvendigvis trapeser.

Arealet av trapes kan man finne ved å ta gjennomsnittet av lengdene på de to parallelle sidene og multiplisere med høyden.

Oppgaver:
5. trinn: Finn en geometrisk figur som kan legges på en trapes tre ganger, 2 dimensjonalt.
Svar: Man kan legge tre trekanter inn i en trapes.

flickr:5738793865

7. trinn:
Hva er arealet av denne trapesen?

flickr:5739341714

Svar: 5+3 × 4:2
= 16. Arealet på trapesen er 16.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License