Tretallsystem

Tretallsystemet er et posisjonssystem med tre symboler: 0, 1, og 2.

Når vi kommer til tallet "tre" har vi gått tom for symboler, så vi skriver dette som 10 ("en treer og ingen enere". De første tallene i tallrekka blir dermed: 1, 2, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 100, 101, 102, osv. Vi ser at plassverdiene i dette systemet blir 1 (lengst til høyre i heltall), så 3, deretter 9, så 27 osv.

Vi får følgende multiplikasjonstabell i dette tallsystemet:

2 2 11
1 1 2
x 1 2

Eksempel på addisjon:

flickr:5351974900

Eksempel på multiplikasjon:

flickr:5351974920

Eksempel på divisjon:

flickr:5351361683

Se også femtallsystem.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License