Trigonometri

trigonometri – fra gresk trigonon ”trekant” + metrein ”å måle”

Med trigonometri kan vi godt regne med alle teknikker for å "måle" egenskaper ved trekanter (vinkler og lengder av sider), inkludert Pytagoras' setning. Men det er vanlig å reservere ordet for læren om de trigonometriske funksjonene sinus, cosinus og tangens, samt temaer som har sammenheng med disse.

Trigonometri er en del av geometrien som har meget sterke forbindelser til algebra og funksjonslære. For studenter med svake forkunnskaper i algebra og funksjonslære bør derfor trigonometri stå høyt på lista over temaer man nedprioriterer for å få mer tid til andre deler av pensum. For studenter med sterke forkunnskaper i disse temaene, derimot, kan det være interessant å få mer kjennskap til disse forbindelsene.

Matematikk for allmennlærerutdanningen 2 3.3 inneholder en relativt solid dose trigonometri, som ikke forutsetter kjennskap til det fra før. Matematiske sammenhenger Geometri 3.10 behandler også temaet.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License