Trimmet Gjennomsnitt

Trimmet gjennomsnitt er et sentralmål. Det går ut på at man (etter visse regler) fjerner de "ytterste" verdiene fra et datamateriale. Slik unngår man at noen få "ekstremverdier" påvirker resultatet for mye, slik de jo gjerne vil gjøre hvis man bruker gjennomsnitt.

For eksempel kan man bruke et trimmet gjennomsnitt hvor man fjerner den minste og største verdien i et datamateriale. Hvis datamaterialet da er 2, 4, 7, 19, 968, vil gjennomsnittet bli 200, mens trimmet gjennomsnitt blir 10.

Trimmet gjennomsnitt er behandlet i Aha 6.4.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License