Tverrsum

Tverrsummen av et tall er summen av sifrene i tallet.

Eksempel: Tverrsummen av 1234 er 1+2+3+4 = 10.

Vi bruker tverrsummen av et tall når vi skal sjekke om tallet er delelig for eksempel med 3 og 9 (ved hjelp av nierprøven).

Eksempel: Er 123 delelig med 3 og 9? Tverrsummen av 123 er 1+2+3=6. Vi ser at tverrsummen 6 er delelig med 3, men ikke med 9. Da gjelder ut fra delelighetsreglene for 3 og 9 at 123 er delelig med 3, men ikke med 9.

Vi kan også ta tverrsummen flere ganger. Da snakker vi om den gjentatte tverrsummen til tallet.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License