Halvparten

Halvparten av et tall er svaret man får, når man har delt et tall i to like store deler.

Eksempel: Halvparten av 8 er 4.'

Man kan også ha halvparten av et areal, for eksempel. Det er da snakk om at arealet er delt i to like store deler.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License