Typetall

Typetall er et sentralmål, nærmere bestemt den observasjonen det er flest av.

Undervisningsopplegg

Temperatur

Litteratur

Dette behandles i Matematikk for lærere 11.2, Matematiske sammenhenger: Statistikk og sannsynlighetsregning 4.3 og Matematikk for allmennlærerutdanningen 2 9.5.2. Matematiske sammenhenger: Statistikk og sannsynlighetsregning 7.1.5 tar for seg typetall i klassedelt materiale.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License