Ubiratan d'Ambrosio

Ubiratan d'Ambrosio (1932-) er en brasiliansk matematikkdidaktiker som er mest kjent for sitt arbeid med etnomatematikk. I 2005 fikk han ICMIs Felix Klein award for sitt arbeid.

Begrunnelse for tildelingen av Felix Klein-prisen

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License