Ukedagene

På mange norske barneskoler er det vanlig å starte dagen med å snakke om hvilken dato det er, hvilken ukedag det er og hvilken måned det er. Dette bidrar til en gjenkjennelig start på dagen, samtidig som det kan knyttes til informasjon om viktige hendelser som ligger noen dager eller uker fram i tid.

De norske betegnelsene for ukedagene er i stor grad knyttet til norrøne guder:

  • Mandag kommer fra "Månens dag"
  • Tirsdag har fått navnet sitt fra den norrøne guden Ty.
  • Onsdag er oppkalt etter guden Odin.
  • Torsdag er oppkalt etter guden Tor.
  • Fredag er oppkalt etter guden Frigg eller Frøya.
  • Lørdag kommer fra norrønt laugardagr, og var tradisjonelt dagen man utførte rituelle vaskesermonier.
  • Søndag kommer fra norrønt sunnudagr (solens dag).

På andre språk

Det kan være interessant å snakke om ukedagenes navn på andre språk, enten språk elevene skal lære (for eksempel engelsk) eller språk noen av elevene allerede kan (for eksempel urdu).

Språk Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
Engelsk Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
Urdu pīr mangal budʰ jumėʿrāt jumʿâ haftâ itvār

Flere språk:
Days of the week and months of the year in many different languages
Days of the week in various languages

Referanser

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License