Undersøkelseslandskap

Begrepet undersøkelseslandskap stammer fra den danske matematikkdidaktikeren Ole Skovsmose. Det settes opp som en motsetning til en oppgaveparadigme.

I et undersøkelseslandskap vil en elev lete etter sine egne problemstillinger, lage sine egne løsningsmetoder og finne sine egne løsninger, mens han i en oppgaveparadigmet vil være overbevist om at læreren har en bestemt løsningsmetode og et bestemt svar i tankene, og vil være mest opptatt av å finne fram til det læreren tenker på.

Se også undersøkende arbeidsmåte.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License