Undersøkende arbeidsmåte

En undersøkende arbeidsmåte er en der elevene deltar aktivt i å finne ut av ting i skolen, i motsetning til at læreren har og presenterer alle svarene.

Barbara Jaworski har identifisert tre kategorier som er karakteristiske for en undersøkende arbeidsmåte:
1. læringsledelse (ML - management of learning)
2. følsomhet ovenfor eleven (SS - sensitivity to students)
3. matematisk utfordring (MC - mathematical challenge)

Læreren må altså både bidrar aktivt til en atmosfære hvor undersøkelser er målet, ha kunnskap om og interesse for elevenes tankegang og utfordre elevene til å finne løsninger.

Les mer om dette i boka Hvem får ordet og hvem har svaret? kap. 3.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License