Undervisningsopplegg for posisjonssystemet

ONKEL SKRUES HJELPERE
Et eksempel på arbeid med posisjonssystemet og penger

Du trenger:
- Kopi av mynter: 10 tierere og 30 enkroninger. Dette må klippes ut. (Ta utklipp av flere om ønskelig)
- Taggit
- Tusj (hvis en har whiteboard tavle)

Tegn opp tre hus på tavlen. Det ene huset kaller du sifferhuset, det andre kaller du pengebingen og det siste kaller du banken. Her handler det om å hjelpe onkel skrue ta penger ut av banken og putte det i pengebingen sin.

I sifferhuset skriver du hvor mye onkel skrue skal ta ut. For eksempel 24 kr. Huset er delt i to med en loddret strek så en skiller mellom tier og enerplassen.

I pengepingen har onkel skrue to rom, et til tiere, og et til enkroninger (ener og tierplass)

I banken har bare et rom der tiere og enkroninger er blandet (festet med taggit).

Et barn om gangen får i oppgave å hjelpe onkel Skrue. I sifferhuset står det nå 24. Barna må da gå i banken og ta ut rikitg antall tiere og enere og putte myntene i riktig sted i pengebingen, henholsvis enerplass og tierplass.
Hvis barnet klarer det kan en også si; hva om banken ikke hadde flere tiere, men kun enkroninger, kan en fortsatt ta ut 24kr? Hvordan?

Av erfaring syns barna det er gøy og vil gjerne ha høyere og høyere tall. Til slutt ender en med å bygge på, slik at husene også få en hundreplass.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License