Undervisningsopplegg for tallinje

Dette opplegget passer for elever som er i innlæringen av tallinjen (1. klasse).

Du trenger:
- Tallinje fra 1-20: Lag en tallinje fra 1-20 som en perlesnor. Lag så store sirkler som er mulig på ett A4 ark, laminer og klipp ut sirklene. 5 er hvite, de neste 5 er røde osv.
- Kort med snor: Lag kort med tallene 1-20, fest en snor på disse slik at elevene kan henge dem rundt halsen.

Legg ut sirklene på gulvet på en linje etter hverandre, 5 røde og 5 hvite osv. Elevene sitter samlet på gulvet foran tallinjen. Be en av elevene komme opp og gi det ett av tallkortene fra 1-20, eventuelt eleven kan selv trekke et av kortene. Dette tallet skal henge på ryggen til eleven slik av han/hun ikke ser det. Be eleven stille seg ett sted på tallinjen med ryggen mot de andre elevene. Det er viktig at læreren presiserer hva som er 1 og hva som er 20 på tallinjen slik at dette er klart for alle elevene før man begynner. Nå skal eleven, ved å spørre spørsmål til de andre elevene, finne ut hvilket tall han/hun har på ryggen.

Eksempel: Tallet som Ida har på ryggen er 18 og hun stiller seg på tallet 10. Læreren spør Ida hvilket tall hun har stilt seg på slik at alle er bevisst dette før Ida begynner å spørre videre. Det er viktig at dette blir gjort hver gang Ida stiller seg på ett nytt tall. Ida spør de andre elevene om tallet hun har på ryggen er større eller mindre enn tallet hun står på. De andre elevene svarer da at det er større. Ida må da finne et annet tall å stå på og deretter spørre et nytt spørsmål. Og slik fortsetter man til Ida har gjettet hvilket tall hun har på ryggen.
Elevene må bruke den informasjonen de får fra de andre elevene til å komme frem til riktig tall.

Forslag til spørsmål eleven kan stille;
(hvis eleven står fast kan læreren tipse eleven om hvilke spørsmål han/hun kan stille)
- Er tallet større?
- Er tallet mindre?
- Er det et oddetall?
- Er det et partall?
- Er siffersummen større/mindre enn ___?

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License