Unifixklosser

Unifixklosser er en bestemt type byggeklosser som kan brukes til å bygge tredimensjonale figurer.

flickr:5734119240
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License