Utvidet form

Å skrive et tall på utvidet form vil si å skrive det slik at posisjonenes verdi blir synliggjort.

Eksempel:
6894 på utvidet form: $6 \cdot 1000 + 8 \cdot 100 + 9 \cdot 10 + 4 \cdot 1$
Det kan også skrives slik: $6 \cdot 10^3 + 8 \cdot 10^2 + 9 \cdot 10^1 + 4 \cdot 1$

Poenget med å skrive tall på utvidet form er først og fremst å bevisstgjøre elevene på posisjonens betydning. Vi kan naturligvis også skrive tall på utvidet form i andre posisjonssystemer.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License