Valg

Valg er sentrale elementer i demokratier.

Valg vil også alltid involvere matematikk, fra det helt enkle (å telle opp stemmer) til de mest sinnrike mandatsfordelingsregler.

For en innføring i reglene for mandatberegning ved Stortingsvalg i Norge i dag, se Bjørn Smestad: I disse valgtider, i Tangenten 3/2005.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License