Van Hiele-nivå 1

I Van Hieles teorier om geometriutvikling kalles nivå 1 "visualisering".

Barn på nivå 1 arbeider med overgangen fra å forstå geometri kun som en rekke adskilte figurer til å se på klasser av figurer.

På dette nivået kjenner elevene igjen figurene på utseendet, ikke ut fra egenskapene til figurene. ”Et kvadrat er et kvadrat fordi det ser ut som et kvadrat”. Dette innebærer blant annet at mange elever vil se på et kvadrat som står på høykant som en ”diamant”, ikke som et kvadrat. Dette kan skyldes at elevene har for ”tynne” erfaringer med kvadrater i andre posisjoner enn med horisontale og vertikale sider.

Et annet eksempel kan være at elever bare kjenner igjen rette vinkler hvis de har ett loddrett og et vannrett vinkelbein.

Et problem med å befinne seg på nivå 1 er at ting man ikke har sett eksempler på, vil man heller ikke kjenne igjen. Arbeidet på dette nivået kan gi for snevre begreper hvis læreren ikke er oppmerksom.

For elever på nivå 1 er det nyttig å arbeide med aktiviteter som gjør at elevene blir oppmerksomme på figurenes egenskaper. Aktiviteter: sorteringsaktiviteter (sortere klosser med bakgrunn i form, for eksempel), ”jakt etter former” i klasserommet eller utenfor, spikerbrett, tangram, tesselleringer.

I parentes bemerket: ordet ”visualisering” er neppe helt dekkende for dette nivået. Elevene kan også kjenne igjen figurer for eksempel på hvordan de kjennes ut med fingrene - dette gjelder ikke minst blinde elever.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License