Van Hiele-nivå 2

I Van Hieles teorier om geometriutvikling kalles nivå 2 "analyse".

På nivå 2 er eleven opptatt av figurens egenskaper. Han kan for eksempel vite at i et kvadrat er alle sidene like lange og alle vinklene rette, men vil ikke kunne reflektere over hva som er nødvendige og hva som er tilstrekkelige egenskaper for å være kvadrat. Man kan se at et rektangel har rette vinkler, men ikke at dette medfører parallellitet for alle rektangler (selv om man kanskje kan se det i enkelteksempler).

Det andre nivået kalles analyse fordi elevene her er i stand til å analysere deler av figurene. For eksempel kan de påpeke at motsatte vinkler i et parallellogram er like. De kan imidlertid ikke forklare forholdet mellom figurer og egenskaper.

For elever på nivå 2 kan det være gunstig med aktiviteter hvor man sammenlikner egenskapene til ulike figurer. Dette kan for eksempel være sorteringsaktiviteter hvor man legger opp til at vinkler, parallellitet etc. kommer sterkere inn. Det kan også være oppgaver av typen "Hvem skal ut?"

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License