Van Hiele-nivå 3

I Van Hieles teorier om geometriutvikling kalles nivå 3 "uformell deduksjon/logisk ordning".

På nivå 3 kan en elev for eksempel slå fast at alle kvadrater er rektangler, fordi kvadratet har alle rektanglets egenskaper. Eller han kan se sammenhenger mellom egenskaper til en og samme figur: for eksempel at alle motsatte vinkler i et parallellogram må være like, siden motsatte sider er like. Elevene kan på dette nivået følge uformelle beviser, men ikke selv konstruere bevis.

Elevene kan gi definisjoner som gir kun de tilstrekkelige egenskapene, og de kan jobbe med omvendinger av kjente setninger (Hvis en firkant er et kvadrat, har den fire rette vinkler. Gjelder det omvendte?)

Aktiviteter: Skriv opp alle egenskapene til … (for eksempel rektangel). Reduser så lista til å inneholde færrest mulig tilstrekkelige egenskaper.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License