Van Hiele-nivå 5

I Van Hieles teorier om geometriutvikling kalles nivå 5 "stringens".

På nivå 5 har elevene forståelse for den logiske oppbygningen av geometri i så stor grad at de selv kan sammenlikne forskjellige aksiomsystemer - for eksempel euklidsk vs. ikke-euklidsk geometri. De kan altså vurdere konsekvensen av å endre aksiomer uten å være opphengt i om dette gir en geometri med tilknytning til konkrete eksempler vi kjenner.

I det norske utdanningssystemet kan det neppe forventes at man når nivå 5 før etter 2-3 års matematikkstudier på et universitet.

van Hiele levde nok i ”en annen geometriverden” enn oss. Modellen med fem nivåer ble til i et skolesystem hvor hovedpoenget med geometri var å trene den deduktive evnen. Pierre van Hiele skrev senere en bok hvor han gjorde det klart at han ikke mente at målet med geometrien var dette – i hvert fall ikke for alle elever. (”Now, since it has become clear that by taking account of levels of thinking it really is possible to make abstract theories understandable to many pupils, we have begun to question whether it is really worth reaching such high levels.” [1 s. 42]

Bibliography
1. van Hiele, P.M. (1986) Structure and Insight. A Theory of Mathematics Education. Orlando: Academic Press.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License