Variabel

variabel – fra latin variabilis, fra variare ”å variere”

En variabel er et tall/element i en mengde. Elementene i mengden kalles verdiene til variabelen. En konstant er motsetningen til en variabel, idet den har en bestemt størrelse mens variabelen representerer en verdi som kan endres. For eksempel om man skal regne ut omsetningen til en butikk, kan man sette priser og omkostninger inn i et regnestykke, mens antallet kunder kan variere. Antallet kunder kan derfor være en variabel og kan settes inn som x.

Variable representeres gjerne med bokstaver sent i alfabetet, som x, y, etc.

Se også:
Kunnskapssenteret: Hva er en variabel og en verdi?

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License