Varians

varians – fra latin varius ”ulik, mangfoldig”

Varians er et spredningsmål. Det behandles i Matematiske sammenhenger: Statistikk og sannsynlighetsregning 6.4, Aha 6.5 og Matematikk for allmennlærerutdanningen 2 9.5.3. Siden varians og standardavvik måler det samme (standardavviket er kvadratroten av variansen), er det en del bøker som bare behandler standardavvik, og det kan være like greit.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License