Variasjonsbredde

Variasjonsbredden er et spredningsmål, og angir forskjellen på største og minste verdi. Det er behandlet i Matematikk for lærere 11.2, Matematiske sammenhenger: Statistikk og sannsynlighetsregning 6.1, Aha 6.5 og Matematikk for allmennlærerutdanningen 2 9.5.3.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License