Veid aritmetisk gjennomsnitt

Veid gjennomsnitt er et sentralmål som behandles i Matematiske sammenhenger: Statistikk og sannsynlighetsregning 4.4.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License