Vekt

Ordet "vekt" kan enten bety et måleinstrumentet vi bruker for å finne et legemes tyngde, eller det resultatet vi får av denne målingen.

Måleinstrumentet

flickr:5734133920

Det finnes flere former for vekter. På bildet ser vi en type vekt hvor man kan henge på lodd på hver side og se resultatet.

Andre former for vekter er for eksempel skålvekt, fjærvekt, bismervekt.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License