Vennskapelige tall

To tall kalles vennskapelige hvis det ene er summen av divisorene til det andre og omvendt.

For eksempel er 220 og 284 vennskapelige tall, fordi

  • divisorene i 284 er 1, 2, 4, 71, 142 og 220 = 1+2+4+71+142
  • divisorene i 220 er 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55 og 110 og 284 = 1+2+4+5+10+11+20+22+44+55+110
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License