Vinkelmål

For å måle vinkler bruker vi vanligvis grader. Vi deler opp hele sirkelen i 360 biter, som hver er én grad. Disse kan så deles opp videre: det er 60 minutter i en grad, og 60 sekunder i et minutt.

Det er også vanlig å bruke radianer: da er det $2 \pi$ som tilsvarer en hel sirkel. Det innebærer for eksempel at en vinkel på $\frac{\pi}{2}$ tilsvarer 90 grader.

Helt uvanlig er det heller ikke å operere med grader hvor det går 400 grader på en hel sirkel.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License