Vinkelrett

Vinkelrett betyr at to linjestykker står rett på hverandre, slik at de danner en 90 graders vinkel.

I firkantfamilien finner vi vinkelrette linjestykker hos kvadratet, draken og romben. At diagonalene i disse figurene står vinkelrett på hverandre er avgjørende for at formkravene skal oppfylles.

flickr:5736340786

Legger man sammen de to motstående vinklene, får man en 90 graders vinkel, altså den er rettvinklet. Dette gjelder for alle de fire trekantene i figuren. I tillegg er alle sidene like lange. Ved å trekke diagonaler (et rett linjestykke som forbinder to hjørner som ikke er nabohjørner.) (Breiteig mfl. 2005) fra A til C og B til D, oppstår det fire rettvinklede trekanter inni det regulære kvadratet. http://no.wikipedia.org/wiki/Rettvinklet_trekant

Kvadrat:

flickr:5735789759

Drake:

Cannot fetch Flickr photo (id: 5736339512). The photo either does not exist, or is private

Rombe:

flickr:5735789819
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License