Volum

Volum er det samme som romlig utstrekning. Ordet kommer fra latin 'rulle', egentlig 'bokrull'.

Det samme hovedpoenget gjelder for volum som for areal – at elevene må få rikelig anledning til å måle volumer før de settes til å regne ut volumer. Det er viktig å huske på det, særlig siden lærebøkene i grunnkurset stort sett tar for seg regneregler. Naturligvis kan man måle volumer med vann eller erter, og det kan være fint for å lære seg å anslå hvilket volum som er størst. Men som forberedelse til de enkleste volumformlene (altså for kube og prisme) er det spesielt nyttig å ha erfaring med å bygge klosser og se hvordan en kube med sider på 5 centimeter har plass til 125 centikuber, og derfor har et volum på 125 kubikkcentimeter.

Sentrale måleenheter for volum er kubikkmeter, kubikkdesimeter (liter) og kubikkcentimeter.

Volumformler:
Volum av kube
Volum av prisme
Volum av sylinder
Volum av kule
Volum av pyramide
Volum av avkortet pyramide

Undervisningsopplegg

Beregning av volum
Finne volumet til ulike gjenstander
Forholdet mellom volum av kjegle og sylinder
Tunnel i fjell

Videoer

Skole i praksis: Hvor mye drakk vi i dag?

Litteratur

Matematikk for lærere 6.9 og Matematiske sammenhenger geometri 3.11 behandler volum. Matematikk for allmennlærerutdanningen 1 2.3 er som vanlig litt særegen, mens Aha 10.7 er ganske overflatisk.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License