Volum av avkortet pyramide

Volumet av en (rett-)avkortet pyramide der høyden er h, sidelengden på bunnen er a og sidelengden på toppen er b, er

(1)
\begin{align} \frac{a^2 + ab + b^2}{3} \cdot h \end{align}

Denne formelen var kjent allerede av de gamle egypterne, noe som kanskje ikke er så rart, så mye som egypterne jobbet med pyramider.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License