Volum av Kube

En kube (eller "terning") er en tredimensjonal figur som består av seks flater (nærmere bestemt kvadrater). Tre linjestykker møtes i hvert hjørne. Et eksempel på en kube kan være en terning.

Formelen for volumet på en kube er a3, der a er sidekantenes lengde.

http://www.matematikk.net/ressurser/matteprat/viewtopic.php?p=81773

Undervisningsopplegg:

• For noen elever kan det være greit å bruke farger i konkretiseringen av volum av en kube. Her kan man bruke Rubiks kube. Dette kan også brukes for å øke vanskelighetsgraden dersom man bruker en Rubiks kube med flere klosser.

• Elevene får materialer til å lage en gitt kube der de vet målene, som de senere kan fylle med erter for å konkretisere hvor mye kuben rommer.

• En annen måte å illustrere dette på er at elevene ikke får oppgitt mål. Elevene lager da forskjellige, men formlike kuber. Ved å gjøre dette får elevene mugligheten til å se at det er en sammenheng mellom arealet av overflaten og volumet.

Dette er et godt eksempel på et undervisningsopplegg for konstruksjon av en kube:
http://www.skolenettet.no/nyupload/Fra%20ord%20til%20handling/Bilder/Artikkelstafett/Tromso/Kvaloysletta/snoforming_geometri_kus.pdf

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License