Volum av kule

Her har vi formelen for hvordan regne ut volumet av en kule:

$V = (4 \pi() r^3)/3$

Volum vil si innholdet i kula. Ikke overflaten, men "tomrommet" inne i kulen og måles i f eks kubikkcentimeter slik som i eksempelet under.

Eksempel:
Hvis en kule har en radius på 5 cm, må vi bytte ut r med 5 cm i formelen. For enkelhets skyld lar vi Pi stå for 3,14. Formelen blir da slik:

V = (4∙3,14∙5^3)/3

V = 1570/3 Her har jeg ganget alle tallene som står som teller. Nå mangler jeg bare å dele på tre for å få volumet av kulen.

1570/3=523,3cm^3 = Volum av kulen

http://www.youtube.com/watch?v=jgKNSfQWhYs

http://www.matematikk.net/ressurser/per/per_oppslag.php?aid=185

http://no.wikipedia.org/wiki/Kule_(geometri)

http://www.mathguide.com/lessons/Volume.html#spheres

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License