Volum av prisme

Volumet av et prisme finner man ved å multiplisere arealet av grunnflaten med høyden.

Formel

V = l∙b∙h = G∙h

Lenke

Matemania: Geometri

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License