Hva er en wiki?

EN WIKI ER EN UTRYGG NETTSIDE
Ifølge wikipedia.no, den norske versjonen av Wikipedia, verdens største wiki:

Uttrykkene "wiki" og "WikiWiki" brukes til å identifisere en spesiell type hypertekst-samling av dokumenter, eller gruppevaren, som brukes til å lage slike samlinger. Et viktig prinsipp er at hvem som helst, når som helst, kan redigere sider, derfor har heller ingen eierskap til sidene. Konseptet er slik fordi man utvikler den bestemte tekstsamlingen sammen, noe som gjør arbeidet mer effektivt enn om alle hadde sittet og skrevet på hver sin tekstsamling eller nettside.

Og det er det! Som del av Wikidot.com er dette en samling dokumenter som brukere kan redigere, opplaste til, kommunisere og samarbeide om.

Men vil ikke sabotører ødelegge for de andre?
For det første viser det seg gledelig nok at antallet mennesker som ønsker å bruke tid på å ødelegge, er mindre enn antallet som ønsker å bygge opp. For det andre er wikier konstruert slik at det er minst like enkelt å fikse ting som er sabotert som det er å sabotere. Og for det tredje er det inntil videre nødvendig å registrere seg for å endre denne wikien. (Dette med registrering er opphevet nå, som et forsøk.)

Derfor: hver gang du finner noe i denne wikien som du mener er feil - enten det er stavefeil, kommafeil eller større, faglige feil: bare rett på det. Synes du en artikkel er for kort: skriv den lenger! Synes du et avsnitt er vanskelig å forstå: skriv det mer forståelig (eller spør noen som kan stoffet bedre enn deg, om å se om de kan gjøre det mer forståelig).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License