Wikipedia

Wikipedia er det mest kjente eksemplet på en wiki. Wikipedia ble grunnlagt av Jimmy Wales i 2001, og er i dag verdens største leksikon. Den norske utgaven ble også grunnlagt i 2001.

Wikipedia: Wikipedia

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License