William Jones

William Jones (1675–1749) var en valisisk matematiker. Han er mest kjent for å ha foreslått å bruke den greske bokstaven pi ($\pi$) for forholdet mellom omkretsen og diameteren til en sirkel.

Engelsk wikipedia: William Jones

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License