Yatzy

Yatzy er et terningsspill og her spilles det med 5 terninger. Du kan også spille Maxi yatzy, som spilles med 6 terninger.
Det kan være alt fra 2 spillere og oppover, og poenget med spillet er å få mest mulig poeng.
Hver spiller får 3 kast, og for hvert kast kan spilleren velge å legge til side terninger som han/hun vil samle på for å samle poeng.

For å få yatzy må deltageren ha alle terningene like.

Midt på arket har du en rute som står bonus på, og for å få den bonusen må man ha 63 poeng på alle rutene over. (Enere, toere, treere, firere, femmere og seksere)
Bonusen er da 50 poeng.

Yatzy kan deltageren velge å spille tvungen eller utvungen. Dette vil si at når man spiller tvungen, må deltageren gå fra rute til rute nedover listen. Mens med utvungen kan man hoppe fram og tilbake.

Man skriver ned poengsummen på et papir som ser slik ut:

Deltagere:
Enere
Toere
Treere
Firere
Femmere
Seksere
Sum
Bonus
Ett par
To par
Tre like
Fire like
Liten straight
Stor straight
Hus
Sjanse
Yatzy
Totalt

For å kunne spille yatzy må man kunne:
1. Kunne tallrekka
2. Forstå en-til-en-korrespondanse
3. Vite at det sist nevnte tallet uttrykker mengdens kardinalitet
4. Addisjon
5. Hoppe inn i tallrekka

Vil du lese mer om yatzy, kan du sjekke ut denne web siden: http://www.tactic.net/site/rules/NO/02029.pdf
Hvis du vil lære mer om maxi yatzy, kan du sjekke ut denne linken: http://www.tactic.net/site/rules/NO/02101.pdf

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License