YouTube

YouTube, og liknende multimediadelingstjenester, er interessante ressurser til bruk i undervisningen.

I matematikk

Det finnes massevis av videoer på YouTube som illustrerer matematiske poenger. Forsøk for eksempel et søk på "Pythagoras proof", og du vil finne ulike illustrasjoner av Pytagoras' setning. Tilsvarende er det for mange deler av matematikken.

YouTube

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License