Yrkesetikk

Yrkesetikk omfatter alle de etiske overveielser som vi må gjøre som en del av vårt yrke. I læreryrket dreier det seg i stor grad om å gjennomtenke konsekvensene av våre handlinger for elevene, kollegene og foreldrene.

Lenker

Utdanningsforbundet: Yrkesetikk i læreryrkene

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License